HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Hotline: 0938.946.448
WEBSITE LIÊN KẾT
Bộ chuyển nguồn tự động ATS Schneider ATNSX

 

ATNSX Power Source Changeover System

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX gồm có:
2 CB Compact NSX 3P hoặc 4P
Cơ cấu đóng ngắt CB hoạt động bằng điện
Cơ cấu chọn chế độ tự động/ bằng tay
Bộ nguồn cách ly
Bộ điều khiển tự động thông minh

ATS Compact NS and Compact NSX 

 

Bộ tự động chuyển đổi nguồn Compact NS và Compact NSX gồm có:
2 CB 3P hoặc 4P đóng cắt bằng điện
2 cơ cấu motor gắn vào CB
2 cuộn dây cắt
Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động
Khoá liên động cơ khí
Khoá liên động điện (IVE) (tuỳ chọn đối với
Compact NS 630 đến 1600)
Bộ điều khiển tự động (tuỳ chọn)

ATS Masterpact NT

 

Cách lựa chọn bộ ATS Masterpact NT
2 CB 3P hoặc 4P, fixed hoặc drawout,
đóng cắt bằng điện
2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH)
2 cuộn dây đóng (XF)
2 cuộn dây cắt (MX)
Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động (OF,SDE)
Tiếp điểm phụ PF
Khoá liên động cơ khí bằng cable hoặc thanh
Khoá liên động điện (IVE)
Bộ điều khiển tự động

Example:
BOM of Automatic source changeover system using Masterpact NT 1600A 3P 50kA, Drawout type, control voltage 220Vac
Application: 1 source 1 generator

Description

Reference

Quantity

NT 1600A H2 3P D/O MLOGIC 2

NT16H23D2

2

GEAR MOTOR 200/240 VAC FOR DRAWOUT BREAK

47466

2

XF 200/250 VAC/VDC FOR DRAWOUT BREAKER

47443

2

MX 200/250 VAC/VDC FOR DRAWOUT BREAKER

33813

2

READY-TO-CLOSE CONTACT FOR DRAWOUT BREAK

47432

2

1 SET OF 2 INTERLOCK CABLES

33209

1

CABLE-TYPE INTERLOCK PLATE FOR D/O BR

33201

2

ADAPTATION KIT UA/BA

54655

1

electrical interlocking IVE 48 to 415 V

29352

1

ACP AND AUTO UA 220V/240VAC 50HZ

29472

1

ATS Masterpact NW

 

Cách lựa chọn bộ ATS Masterpact NW
2 CB 3P hoặc 4P, fixed hoặc drawout,
đóng cắt bằng điện
2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH)
2 cuộn dây đóng (XF)
2 cuộn dây cắt (MX)
Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động (OF, SDE)
Tiếp điểm phụ PF
Khoá liên động cơ khí bằng cable hoặc thanh
Khoá liên động điện (IVE)
Bộ điều khiển tự động

Example:
BOM of Automatic source changeover system using Masterpact NW 2500A 3P 65kA, Drawout type, control voltage 220Vac
Application: 1 source 1 generator

Description

Reference

Quantity

NW 2500A H1 3P D/O MLOGIC 2

NW25H13D2

2

GEAR MOTOR 200/240 VAC FOR DRAWOUT BREAK

48527

2

XF 200/250 VAC/VDC FOR DRAWOUT BREAKER

48484

2

MX 200/250 VAC/VDC FOR DRAWOUT BREAKER

48494

2

1 READY-TO-CLOSE CONTACT FOR NW/NT D/O

48469

2

1 SET OF 2 INTERLOCK CABLES

33209

1

CABLE-TYPE INTERLOCK PLATE FOR FIXED OR

47926

2

ADAPTATION KIT UA/BA

54655

1

electrical interlocking IVE 48 to 415 V

29352

1

ACP AND AUTO UA 220V/240VAC 50HZ

29472

1

LV429630ATNSX12A ATNSX 100F/3P TMD100 A AC220V
LV430630ATNSX12A ATNSX 160F/3P TMD160 A AC220V
LV431630ATNSX12A ATNSX 250F/3P TMD250 A AC220V
LV432693ATNSX12A ATNSX 400N/3P Mic2.3 400 A AC220V
LV432893ATNSX12A ATNSX 630N/3P Mic2.3 630 A AC220V
LV429630ATNSX22A ATNSX 100F/3P TMD100 B AC220V
LV430630ATNSX22A ATNSX 160F/3P TMD160 B AC220V
LV431630ATNSX22A ATNSX 250F/3P TMD250 B AC220V
LV432693ATNSX22A ATNSX 400N/3P Mic2.3 400 B AC220V
LV432893ATNSX22A ATNSX 630N/3P Mic2.3 630 B AC220V
LV429640ATNSX12A ATNSX 100F/4P TMD100 A AC220V
LV430640ATNSX12A ATNSX 160F/4P TMD160 A AC220V
LV431640ATNSX12A ATNSX 250F/4P TMD250 A AC220V
LV432694ATNSX12A ATNSX 400N/4P Mic2.3 400 A AC220V
LV432894ATNSX12A ATNSX 630N/4P Mic2.3 630 A AC220V
LV429640ATNSX22A ATNSX 100F/4P TMD100 B AC220V
LV430640ATNSX22A ATNSX 160F/4P TMD160 B AC220V
LV431640ATNSX22A ATNSX 250F/4P TMD250 B AC220V
LV432694ATNSX22A ATNSX 400N/4P Mic2.3 400 B AC220V
LV432894ATNSX22A ATNSX 630N/4P Mic2.3 630 B AC220V
ATSNSX010F3FTM ATS NSX 100A F-3P FIX TM-D
ATSNSX016F3FTM ATS NSX 160A F-3P FIX TM-D
ATSNSX025F3FTM ATS NSX 250F 3P TRIP UNIT TM250D
ATSNSX040N3FMI2 ATS NSX 400A N-3P FIX SE
ATSNSX063N3FMI2 ATS NSX 630A N-3P FIX SE
ATSNSX010H3FTM ATS NSX 100A H-3P FIX TM-D
ATSNSX016H3FTM ATS NSX 160A H-3P FIX TM-D
ATSNSX025H3FTM ATS NSX 250A H-3P FIX TM-D
ATSNSX040H3FMI2 ATS NSX 400A H-3P FIX SE
ATSNSX063H3FMI2 ATS NSX 630A H-3P FIX SE
ATSNSX010F4FTM ATS NSX 100A F-4P FIX TM-D
ATSNSX016F4FTM ATS NSX 160A F-4P FIX TM-D
ATSNSX025F4FTM ATS NSX 250A F-4P FIX TM-D
ATSNSX040N4FMI2 ATS NSX 400A N-4P FIX SE
ATSNSX063N4FMI2 ATS NSX 630A N-4P FIX SE
ATSNSX010H4FTM ATS NSX 100A H-4P FIX TM-D
ATSNSX016H4FTM ATS NSX 160A H-4P FIX TM-D
ATSNSX025H4FTM ATS NSX 250A H-4P FIX TM-D
ATSNSX040H4FMI2 ATS NSX 400A H-4P FIX SE
ATSNSX063H4FMI2 ATS NSX 630A H-4P FIX SE
ATSNS06bN3E2 ATS NS  630A-B  N 3P  ELE MLOGIC 2
ATSNS080N3E2 ATS NS 800A N 3P  ELE MLOGIC 2
ATSNS100N3E2 ATS NS 1000A N 3P  ELE MLOGIC 2
ATSNS125N3E2 ATS NS 1250A N 3P  ELE MLOGIC 2
ATSNS160N3E2 ATS NS 1600A N 3P  ELE MLOGIC 2
ATSNS06bH3E2 ATS NS  630A-B  H 3P  ELE MLOGIC 2
ATSNS080H3E2 ATS NS 800A H 3P  ELE MLOGIC 2
ATSNS100H3E2 ATS NS 1000A H 3P  ELE MLOGIC 2
ATSNS125H3E2 ATS NS 1250A H 3P  ELE MLOGIC 2
ATSNS160H3E2 ATS NS 1600A H 3P  ELE MLOGIC 2
ATSNS06bN4E2 ATS NS  630A-B  N 4P  ELE MLOGIC 2
ATSNS080N4E2 ATS NS 800A N 4P  ELE MLOGIC 2
ATSNS100N4E2 ATS NS 1000A N 4P  ELE MLOGIC 2
ATSNS125N4E2 ATS NS 1250A N 4P  ELE MLOGIC 2
ATSNS160N4E2 ATS NS 1600A N 4P  ELE MLOGIC 2
ATSNS06bH4E2 ATS NS  630A-B  H 4P  ELE MLOGIC 2
ATSNS080H4E2 ATS NS 800A H 4P  ELE MLOGIC 2
ATSNS100H4E2 ATS NS 1000A H 4P  ELE MLOGIC 2
ATSNS125H4E2 ATS NS 1250A H 4P  ELE MLOGIC 2
ATSNS160H4E2 ATS NS 1600A H 4P  ELE MLOGIC 2
29352 electrical interlocking IVE 48 to 415 V
54655 ADAPTATION KIT UA/BA
29470 ACP AND AUTO BA 220V/240VAC 50HZ     (NS
29472 ACP AND AUTO UA 220V/240VAC 50HZ     (NS
29471 ACP AND AUTO BA 380/415VAC 440V     60HZ
29473 ACP AND AUTO UA 380/415VAC 440V     60HZ
33912 ROD-TYPE INTERLOCKING 2 FIXED BREAKERS
33913 ROD-TYPE INTERLOCKING 2 DRAWOUT BREAKERS
33200 CABLE-TYPE INTERLOCKING PLATE FOR FIXED
33201 CABLE-TYPE INTERLOCKING PLATE FOR D/O BR
33209 1 SET OF 2 INTERLOCK CABLES
48612 KABELVERRIEGELUNG 2 SCHALTER
47926 CABLE-TYPE INTERLOCK PLATE FOR FIXED OR
48610 CABLETYPE INTERLOC. 3 FI OR D/O BREAKERS
48609 CABLETYPE INTERLOC. 3 FI OR D/O BREAKERS
48608 CABLETYPE INTERLOC. 3 FI OR D/O BREAKERS

 
WEBSITE LIÊN KẾT

 TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 Hotline: 0903 949 246           0938 946 448    

 Email: trungtamphanphoithietbiden@gmail.com

 Website: http://thietbidiendongcatcongnghiep.com

                http://salethietbidien.soz.vn

   

 

Lượt truy cập: 98761 | Đang online:
Website được hỗ trợ từ hệ thống Soz.vn | Đăng nhập | Đăng ký